Evanjelizácia

Vážení priatelia, mrzí nás to, video pripravujeme.

Ivan Petro

Klavirista kapely ESPÉ, marketér v projekte Godzone, moderátor a influencer

Téma:

Pripravuješ mi cestu?

EVANJELIZÁCIA